VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

THỜI TIẾT

TỶ GIÁ

Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán
CAD 17625.26 17785.33 18015.9
CHF 22485.8 22644.31 22937.87
EUR 26259.72 26338.74 26573.68
GBP 29468.85 29676.59 29941.31
USD 22675 22675 22745

Đại hội cổ đông thường niên

Thứ sáu, 09/04/2010 - 09:27 AM Lượt xem: 4364CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP DANA-Ý                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Số:       50/2010-TB-HĐQT                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
     ----------***-----------

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 4 năm 2010

                                                          

   THÔNG BÁO(Về việc chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010)

Công ty cổ phần Thép DANA-Ý thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 như sau:
Tổ chức phát hành               : Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý
Địa chỉ:                                    : Đường số 11B, KCN Thanh Vinh,Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Điện thoại                               : 0511.3737992          Fax:  0511.3730718
Vốn điều lệ                              : 150.000.000.000 đồng (một trăm năm mươi tỷ đồng)
Loại chứng khoán                 : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá                                 : 10.000 đồng (mười nghìn đồng)
Thời gian chốt danh sách cổ đông:     16h00 ngày 9 tháng 4 năm 2010
Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ năm 2010: 8h00 giờ ngày 25/4/2010
Địa điểm Đại hội:  Tầng I, Khách sạn Bamboo Green Central, 158 Phan Chu Trinh, TP. Đà Nẵng.
Nội dung họp ĐHĐCĐ năm 2010 dự kiến:
+ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2009;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
+ Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2010;
+ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009;
+ Thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
+ Một số vấn đề khác.
Điều kiện dự họp:
Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tại thời điểm chốt danh sách cổ đông. Trường hợp cổ đông không thể tham dự đại hội có thể ủy quyền cho người khác tham dự bằng văn bản (theo mẫu giấy ủy quyền họp ĐHĐCĐ được gửi kèm theo hoặc cổ đông lấy mẫu tại Công ty Cổ phần DANA-Ý, trang web: http://thepdana-y.com/index.php?option=com_docman&Itemid=16&lang=vi của Công ty và tại www.shs.com.vn của Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội). Các cổ đông khi đến họp phải mang theo CMTND.

                                                                                   CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ                                                                                     Huỳnh Văn Tân

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Lộc (XNK)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 236 3841966
My status
Mrs Hà (Kinh doanh)
(+84) 236 3841000
My status
Mr Thiện (Vật tư)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 236 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

Công Ty Cổ Phần Thép DANA - Ý

+ Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11B KCN THANH VINH - P. HÒA KHÁNH BẮC - Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG
+ Điện thoại: 0236 3841000 - 3841966 - Fax: 0236 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com