VIDEO CLIP

ĐỐI TÁC & KHÁCH HÀNG

THỜI TIẾT

TỶ GIÁ

Mã ngoại tệ Mua tiền mặt Chuyển khoản Bán
CAD 17625.26 17785.33 18015.9
CHF 22485.8 22644.31 22937.87
EUR 26259.72 26338.74 26573.68
GBP 29468.85 29676.59 29941.31
USD 22675 22675 22745

Thông báo mời họp ĐHCĐ năm 2011

Thứ sáu, 01/04/2011 - 10:40 AM Lượt xem: 2440THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần thép DANA-Ý

 Hội đồng Quản trị Công ty CP Thép DANA-Ý (DNY) trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011.

  1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 24/4/2011
  2. Địa điểm: Tầng 15 -Thành Lợi Building- 135 Nguyễn Văn Linh- TP.Đà Nẵng.
  3. Đối tượng dự họp: Cổ đông sở hữu cổ phần của DNY theo Danh sách người sở hữu chứng khoán DNY chốt tại ngày 28/2/2011.
  1. Nội dung Đại hội:

-          Báo cáo của HĐQT, Ban giám đốc về kết quả SXKD năm 2010 và kế hoạch SXKD năm  2011.

-          Báo cáo tóm tắt Báo cáo tài chính năm 2010 đã được kiểm toán

-          Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2010

-          Các tờ trình cần Đại hội thông qua:

            + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2010

            + Báo cáo về việc bổ nhiệm TGĐ nhiệm kỳ 2011-2013

            + Phê chuẩn đơn vị kiểm toán

            + Đề xuất tỷ lệ chia cổ tức năm 2011

            + Đề xuất chi trả thù lao cho HĐQT, BKS,TGĐ năm 2011

Trường hợp cổ đông không thể đến tham dự Đại hội có thể uỷ quyền cho người khác họp thay (theo mẫu Giấy uỷ quyền của DNY).

Khi đến tham dự Đại hội, Quý vị cổ đông hoặc người được uỷ quyền vui lòng mang theo Thông báo mời họp, Giấy CMND và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền) để làm thủ tục đăng ký tham dự Đại hội.

Để thuận tiện trong công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc Đăng ký tham dự  Đại hội và Uỷ quyền tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 21/4/2011 theo địa chỉ:

Văn phòng Công ty Cổ phần Thép DANA-Ý

Đường số 11B, KCN Thanh Vinh, Quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng

ĐT: 0511.3737992            Fax:  0511.3730718

Toàn bộ nội dung chương trình Đại hội, các mẫu Đăng ký tham dự Đại hội, Giấy ủy quyền tham dự Đại hội và các tài liệu sử dụng tại Đại hội sẽ gửi đến tại đại hội và được cập nhật tại : http://thepdana-y.com/index.php?option=com_docman&Itemid=16&lang=vi
Thông báo này thay cho thư mời trong trường hợp quý cổ đông có quyền tham dự đại hội nhưng chưa nhận được thư mời.

Trân trọng.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

HUỲNH VĂN TÂN

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Lộc (XNK)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 236 3841966
My status
Mrs Hà (Kinh doanh)
(+84) 236 3841000
My status
Mr Thiện (Vật tư)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 236 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

Công Ty Cổ Phần Thép DANA - Ý

+ Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11B KCN THANH VINH - P. HÒA KHÁNH BẮC - Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG
+ Điện thoại: 0236 3841000 - 3841966 - Fax: 0236 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com