ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

23 09/2021

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021-Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại UBCKNN, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY tại Sở GDCKHN và hủy đăng ký chứng khoán tại TT LKCK

Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2021-Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua việc hủy tư cách đại chúng tại UBCKNN, hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu DNY
02 08/2021

Biên bản, nghị quyết họp ĐHCĐ và Thông báo chốt quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Biên bản, nghị quyết họp ĐHCĐ và Thông báo chốt quyền thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
25 09/2020

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

Công bố đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Thông báo 6312/UBCK-GSĐC ngày 15/10/2021 của UBCK NN về việc huỷ tư cách công ty đại chúng.

Thông báo 6312/UBCK-GSĐC ngày 15/10/2021 của UBCK NN về việc huỷ tư cách công ty đại chúng....

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản...

HỆ THỐNG PHÂN PHỐI

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

Mr Lộc (XNK)
Tienlocimex@thepdana-y.com
(+84) 236 3841966
My status
Mrs Hà (Kinh doanh)
(+84) 236 3841000
My status
Mr Thiện (Vật tư)
thiendny@thepdana-y.com
(+84) 236 3841967
My status

THÔNG TIN LIÊN HỆ

        

Công Ty Cổ Phần Thép DANA - Ý

+ Địa chỉ: ĐƯỜNG SỐ 11B KCN THANH VINH - P. HÒA KHÁNH BẮC - Q. LIÊN CHIỂU - TP. ĐÀ NẴNG
+ Điện thoại: 0236 3841000 - 3841966 - Fax: 0236 3730718- 3732508
+ Email: dny@thepdana-y.com - http://www.thepdana-y.com